محصولات الياف گياه لوفا

گیاه لوفــا این گیاه درآمـریکای مـرکزی، شـمال آفریقا و جنوب شـرق آسیا رشـد می کندکه قـدیمی ترین محصول بـرای ماساژ به شمارمی آید . این گیاه با خاصیت لایه برداری طبیعی خـود (peeling) سلولهای مـرده پوست را از بین برده، تنفس سلول ها را آسـان نموده ، درنتیجه پـوست اکسیژن بیشتری جذب مـی نمایدکه باعث نـرمی ، صـافی و شـادابی پوست شـما مـی شود . گیاه لوفـا مناسب بـرای درمان و جلوگيري از جوشهاي سر سياه ، خارش هاي پوستي و مشكلات پوستی مانند آکنه ،کک ومک و ... می باشد .